Mobile Phone Mobile Menu

אודות

קלריטי שירותי תפעול

  • קלריטי מספקת לאלפי מעסיקים סל שירותים מקיף המכסה של מה שנדרש למימוש הזכויות הפנסיוניות של העובדים.
  • קלריטי מבצעת ניטור, חישוב עצמאי ובקרה החל מקליטת נתוני השכר ועד לקבלת אישור הגופים המוסדיים לרישום הזכויות הפנסיוניות של העובד.
  • אנחנו מהווים גם את פורטל המעסיקים של מנורה מבטחים, קבוצת הראל,קבוצת כלל, קבוצת מגדל, מיטב דש, הלמן אלדובי והכשרה חברה לביטוח. הניסיון העצום שצברנו – עומד לרשות לקוחותינו.
  • התאמנו לך את שירותי התפעול הפנסיוני המתקדמים ביותר בישראל – טכנולוגית ושירותית, ובנינו מגוון של שירותי ערך מוסף (גם אם אינך מנוי) .
  • קלריטי מאפשרת שקיפות מלאה של תהליך הדיווח והתשלום הפנסיוני למעסיק, ולמייצגים באי כוחו - בכל רגע נתון.
  • אנו בונים, יחד איתך, מתודולוגית עבודה יעילה המתאימה לעולם של ריבוי סוכנים ומוצרים פנסיוניים.
  • הרפרנטים שלנו מקצועיים מאוד ומצטיינים ברמת שירות גבוהה וביחס אישי למעסיקים שבטיפולם.

קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון