Mobile Phone Mobile Menu

קלריטי פרימיום

תפעול פנסיוני מלא

תפעול פנסיוני המשלב את הטכנולוגיה המתקדמת ולשכת השירות המיומנת שלנו – מספק לך, המעסיק, שקט וביטחון. זה שירות קלריטי פרימיום.

תפעול פנסיוני מדויק מחייב בשלב ראשון איתחול נכון. אנו נקבל ממערכת השכר את קובץ הקופות העדכני ונבצע עליו טיוב נתונים, בעזרתו נכין את המערכת לדיווח וסליקה כספית, בהתאם לחוק.

מה כולל שירות קלריטי פרימיום ?

  • חבילת תפעול מלאה: שירותי סליקה, דיווח, קליטת ובקרת משובים עבור כל העובדים המדווחים, עם כל המוצרים של כלל הגופים הפנסיוניים.
  • טיפול בשינויים בסטטוס העובד כגון חל"ת, חל"ד והיעדר שכר.
  • טופסי עזר להכנת טופס 161.
  • צבירת פיצויים של העובד בתקופת העסקתו.
  • סליקה כספית מדויקת, הנלווית לדוח יחד עם אסמכתא ויום ערך מדויקים, באמצעות באמצעות מס"ב או דרך העברה בנקאית במקבץ.
  • ליווי המעסיק (או מי מטעמו) בתהליכי הטיפול בשגויים ובחריגים אל מול היצרנים הפנסיוניים - עד לתיקונם המלא.
  • עדכון הלקוח בכל שינויי החקיקה הרלבנטיים.
  • אפשרות לקבלת שירותי בקרה (בתשלום נפרד) - בקרת אבדן כושר עבודה, בקרת דמי ניהול, בקרת יתרות פיצויים וטיפול בהסטורית תשלומים.

קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון