Mobile Phone Mobile Menu

קלריטי בנפיט

מערכת הצטרפויות ישירה למוצרים הפנסיוניים

מערכת ההצטרפויות הישירות שלנו מאפשר לך לפתור את בעיית הכיסוי הפנסיוני של עובדים אשר אין להם הסדר קיים, אך אתה מחויב בתשלומי מעסיקים עבורם. במודול זה תוכל לאפשר לעובדיך להצטרף לאחת מקרנות הפנסיה, וזאת ע"פ בחירתם האישית, בהתאם לחקיקה החדשה ובאופן דיגיטלי מלא. קלריטי מאפשרת לך לשלוח SMS לטלפון הנייד של אותם עובדים, ובו לינק לשירות ההצטרפויות. העובד יוכל לבחון את קרנות הפנסיה והתעריפים ולבחור למי ברצונו להצטרף. לאחר מילוי פרטים נדרשים וחתימה באופן דיגיטלי קלריטי תשלים את תהליך ההצטרפות וכל השלבים בתהליך זה ישוקפו לך, המעסיק, בשולחן העבודה.

יתרונות למעסיק

  • פתרון מהיר ופשוט לקיום או להקמת הסדר פנסיוני עבור העובדים
  • מעקב ובקרה מיידיים על כל שלבי התהליך
  • עמידת בדרישות החוק

יתרונות לעובד

  • הצגה מרוכזת של הפתרונות הפנסיוניים
  • יכולת בחירה מושכלת בהסדר הפנסיוני
  • הצטרפות פשוטה ומהירה

קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון