Mobile Phone Mobile Menu

קלריטי בייסיק

שירותי דיווח וסליקת תשלומים on line

מעוניין לבצע את הדיווח והסליקה דרכנו ולטפל במשובים עצמאית?
עם קלריטי בייסיק תתחבר בקלות ותוכל לדווח באופן מיידי.

מה כולל שירות קלריטי בייסיק ?

  • דיווח תשלומים פנסיוניים וקליטת המשובים.
  • הצגה מבוארת של המשובים.
  • מוקד תמיכה טכני.
  • סליקה כספית מדויקת, הנלווית לדוח יחד עם אסמכתא ויום ערך מדויקים, באמצעות מס"ב או דרך העברה בנקאית במקבץ.
  • עדכון הלקוח בכל שינויי החקיקה הרלבנטיים.
  • אופציה לרכישת שירות איתחול לקובץ הקופות (בתשלום נוסף וחד-פעמי).

זקוק לעזרה באיתחול קובץ הקופות ?

קובץ קופות תקין הינו תנאי הכרחי לדיווח מדויק ואמין. אם קובץ הקופות לא עבר איתחול ועדכון, נוכל לבצע זאת עבורך טרם ביצוע הדיווח הראשון לגופים המוסדיים.

קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון